حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران:

فاباكا خود را نسبت به حفظ حريم شخصي كاربرانش متعهد دانسته و بدينوسيله اعلام مي دارد كه هيچيك از اطلاعات دريافتي از كاربران را در اختيار هيچ شخص حقيقي يا حقوقي، نهاد يا سازمان ديگري قرار نخواهد داد.

قدرت گرفته از: اپن کارت فارسی| طراحی قا لب: وحید مجیدی